ENVINGUTS A LA WEB D'ERIC

En aquesta web veureu diferents projectes fets a l'assignatura d'informàtica:

 • Projecte Slideshow: Slideshow de pintors. Jo sóc responsable concretament de Pollock,AF Klint i El Greco amb les seves pintures en ordre cronològic amb el seu títol i una explicació amb detall de l'obra que més m'agradi de cada pintor.

  Mira aquest vídeo sobre Pollock

  Mira aquest vídeo sobre AF Klint

  Mira aquest vídeo sobre El Greco

 • Projecte calendari: Analitzarem esdevediments històrics produïts en dies concrets de l'any o en segles concrets, jo analitzaré el mes de juliol, esdevediments passats a Catalunya, Espanya, Europa, món i ciència.
 • Projecte mapa d'imatge: crearem un mapa d'imatge de forma que quan passi per sobre de zones diferents de la imatge m'aparegui un color en aquella zona i un nom i quan cliqui a sobre anirà a la wikipedia d'on explicarà aquella zona. Jo analitzaré el sistema nerviós. Per er el projecte necessitaré l'editor d'imatges GIMP i també necessitarem Visual Code Studio i mapper.js
 • Projecte Eurostat: Farem un mapa d'Europa i posarem dades de diferents paisos, regions i provincies de forma que les dades procedents de l'oficina d'estadística Europea Eurostat
 • Projecte colors: consisteix en veure si hi ha diferències estadísticament significatives entre homes i dones en la percepció dels colors bàsics: vermell, blau i verd. Necessitem calcular la mitjana, la desviació estàndard o variabilitat, el número de mesures i farem la prova estadística t de Student a la web graphpad quickcalcs Els resultats de la classe són: Resultats no aparellats de la t de Student son P value and statistical significance: un valor p= 0.6721 (com la p es major a 0,005 no hi ha diferències entre nois i noies) By conventional criteria, this difference is considered to be not statistically significant. Confidence interval: The mean of Chicas rojo minus Chicos rojo equals 0.73 95% confidence interval of this difference: From -2.77 to 4.23 Intermediate values used in calculations: t = 0.4273 df = 31 standard error of difference = 1.716 Review your data: Group Mean SD SEM N Chicas rojo 251.67 5.31 1.25 18 Chicos rojo 250.93 4.37 1.13 15